Good for nothing là gì

good-for-nothing /"gudfə,nʌθiɳ/ (good-for-nought) /"gudfənɔ:t/-for-nought) /"gudfənɔ:t/* tính từ- vô tích sự, đoảng (người)* danh từ- tín đồ vô trò vè, tín đồ đoảng
Dưới đấy là phần đa mẫu mã câu tất cả đựng từ bỏ "good-for-nothing", trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - xachtaynhat.storeệt. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm số đông mẫu câu này để đặt câu vào tình huống nên đặt câu cùng với tự good-for-nothing, hoặc tham khảo ngữ chình họa thực hiện từ bỏ good-for-nothing trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - xachtaynhat.storeệt

1. You bunch of good-for-nothing loafers.

Bạn đang xem: Good for nothing là gì

Lũ ma cà bông vô trò trống những bạn.

2. A gun that"s unloaded ain"t good for nothing!

Một khẩu súng chưa nạp đạn với lên cò thì hữu dụng lợi gì chớ?

3. They are absolutely disgusting and they"re good for nothing."

Các thứ kia thật khiếp tởm và chẳng giỏi lành gì."

4. Even a good-for-nothing father never forgets a child.

Đến 1 thằng phụ vương vô trò vè cũng không nỡ xem nhẹ con bản thân.

5. The third slave sầu was called “wicked và sluggish” and “good-for-nothing.”

Đầy tớ máy bố bị call là “bất lợi <“gian ác”, chú thích> biếng nhác” với “vô ích”.

6. Why is baptism “good for nothing” without the gift of the Holy Ghost?

Tại sao phxay báp têm “thì chằng hữu dụng chi” giả dụ không có ân tứ Đức Thánh Linh?

7. A pretty woman ain"t good for nothing but smelling sweet & laying around the house.

Một đàn bà đáng yêu chẳng được trò vè gì không tính mùi thơm ngọt ngào và lắng đọng với ở ngóng ở nhà.

8. His sons Hophni và Phinehas were “good-for-nothing men” who “did not acknowledge Jehovah.”

Các đàn ông ông tên Hóp-ni cùng Phi-nê-a là “người gian-tà, chẳng nhận-biết Đức Giê-hô-va”.

Xem thêm: Con Trai Sinh Năm 2017 Đặt Tên Gì? 100 Tên Đẹp, Hay Cho Bé Trai Đinh Dậu

9. However, Eli’s sons, Hophni và Phinehas, were “good-for-nothing men” who did not “acknowledge Jehovah.”

Tuy nhiên, nhì đàn ông của Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a là “người gian-tà, chẳng nhận-biết Đức Giê-hô-va”.

10. Why would a woman, whose name make the martials world tremble, marry an ugly, poor good-for-nothing?

Tại sao một ngừoi thiếu phụ tên của fan ấy làm cho giang hồ nước táng đởm lại đi mang một người chồng xấu xí, nghèo kiết xác chẳng bao gồm gì?

11. Why would a woman, whose name make the martials world tremble, marry an ugly, poor good- for- nothing?

Tại sao một ngừoi thiếu phụ thương hiệu của người ấy làm giang hồ táng đởm

12. Hophni & Phinehas were “good-for-nothing men” —literally “sons of worthlessness”— because they had no regard for Jehovah.

Hóp-ni với Phi-nê-a là “bạn gian-tà <“vô lại”, Các Giờ Kinc Phụng Vụ>” vì chưng họ ko kính trọng Đức Giê-hô-va.

13. The same could not be said of Eli’s good-for-nothing sons, Hophni and Phinehas, who “did not acknowledge Jehovah.”

Hai fan con trai bất chính của Hê-li là Hóp-ni cùng Phi-nê-a thì không như gắng.

14. 6 At Psalm 101:3, we find Daxachtaynhat.stored’s words: “I shall not set in front of my eyes any good-for-nothing thing.”

6 Nơi Thi-thiên 101:3, Đa-vkhông nhiều nói: “Tôi sẽ chẳng để điều gì đê-mạt trước phương diện tôi”.

15. 12 Another “good-for-nothing,” or worthless, thing khổng lồ avoid is entertainment that promotes materialism or the occult or that features xachtaynhat.storeolence, bloodshed, và death.

12 Một điều “đê-mạt” tốt lỗi ko khác rất cần được tránh là lịch trình vui chơi giải trí cổ vũ công ty nghĩa trang bị chất, thuật huyền bí hoặc có đặc điểm cường bạo, đổ máu cùng chết chóc.

16. Shimei, a Benjamite of the house of Saul, threw stones at Daxachtaynhat.stored and called down exachtaynhat.storel upon hyên, shouting: “Get out, get out, you bloodguilty man and good-for-nothing man!”

Một người Bên-gia-min tên là Si-mê-i trực thuộc gia tộc của Sau-lơ nỉm đá với rủa sả Đa-vít, hét: “Ớ bạn huyết, tín đồ gian-tà tê, hãy đi nà, hãy đi nà!”