Hỏi Đáp

Cửu Cửu Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cữu Trong Tiếng Việt Tra Từ: Cửu

1. (Phó) Lâu. ◎Như: “cửu mộ” 久慕 mến đã lâu, “cửu ngưỡng” 久仰 kính mộ đã lâu, “cửu biệt trùng phùng” 久別重逢 xa cách lâu được gặp lại nhau.2. (Tính) Xưa, cũ. ◎Như: “cửu hận” 久恨 thù xưa. ◇Khổng Tử gia ngữ 孔子家語: “Bất vong cửu đức, bất tư cửu oán” 不忘久德, 不思久怨 (Nhan Hồi 顏回) Không quên ơn cũ, không nhớ oán cũ.3. (Danh) Khoảng thời gian lâu hay mau. ◎Như: “tha xuất khứ đa cửu liễu?” 他出去多久了 anh ấy đi bao lâu rồi?4. (Động) Đợi. ◇Tả truyện 左傳: “Quả quân dĩ vi minh chủ chi cố thị dĩ cửu tử” 寡君以為盟主之故, 是以久子 (Chiêu Công 昭公, Nhị thập tứ niên) Vua chúng tôi vì là minh chủ, nên chờ đợi ông.5. (Động) Giữ lại, làm chậm trễ. ◇Mạnh Tử 孟子: “Khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc tốc, Khổng Tử dã” 可以久則久, 可以速則速, 孔子也 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Có thể làm chậm thì chậm, có thể làm nhanh thì nhanh, Khổng Tử như vậy đó.

Đang xem: Cửu cửu là gì

① Lâu, nói thì giờ đã lâu, như cửu mộ 久慕 mến đã lâu, cửu ngưỡng 久仰 kính đã lâu.② Ðợi, như quả quân dĩ vi minh chủ chi cố thị dĩ cửu tử 寡君以為盟主之故是以久子 tôi vì làm người chủ thể nên phải chờ đợi anh.
Lâu: 很久不見了 Lâu lắm không gặp; 其境過清,不可久居 Vùng này vắng lạnh quá, không thể ở lại lâu được (Liễu Tôn Nguyên); ② (văn) Chờ đợi: 寡君以爲盟主之故,是以久子 Vua chúng tôi vì là minh chủ, nên chờ đợi ông (Tả truyện: Chiêu công nhị thập tứ niên); ③ (văn) Che phủ: 冪用疏布久之 Khi che phủ thì dùng vải thô để che (Nghi lễ: Sĩ táng lễ).

Xem thêm: Cuộc Khảo Sát Tiếng Anh Là Gì ? Survey Khảo Sát Tiếng Anh Là Gì


bất cửu 不久 • cửu biệt 久別 • cửu giả bất quy 久假不歸 • cửu hạn phùng cam vũ 久旱逢甘雨 • cửu lưu 久留 • cửu ngưỡng 久仰 • cửu vi 久违 • cửu vi 久違 • cửu viễn 久远 • cửu viễn 久遠 • du cửu 悠久 • kinh cửu 經久 • lương cửu 良久 • nại cửu 耐久 • trì cửu 持久 • trường cửu 長久 • vĩnh cửu 永久
• Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận – 盆蓮詩答怡春次韻 (Cao Bá Quát)• Du Bích Đào động – 遊碧桃洞 (Lê Quý Đôn)• Độ An Hải nhập Long Biên – 渡安海入龍編 (Thẩm Thuyên Kỳ)• Huệ trà kiêm trình giải đáp chi – 惠茶兼呈解答之 (Jingak Hyesim)• Kích khánh lão nhân – 擊磬考人 (Vương Xương Linh)• Nguyệt kỳ 3 (Vạn lý Cù Đường giáp) – 月其三(萬里瞿塘峽) (Đỗ Phủ)• Nhân định – 人定 (Bạch Cư Dị)• Thước kiều tiên – 鵲橋仙 (Tần Quán)• Tống trùng biểu điệt Vương Lệ bình sự sứ Nam Hải – 送重表侄王砅評事使南海 (Đỗ Phủ)• Trâu Sơn – 鄒山 (Vũ Vĩnh Trinh)

• Ngụ quán tức sự – 寓館即事 (Cao Bá Quát)• Tái vãng Hà Thành ký kiến – 再往河城記見 (Trần Đình Túc)• Thuỷ điệu ca đầu – Tống Chương Đức Mậu Đại khanh sứ Lỗ – 水調歌頭—送章德茂大卿使虜 (Trần Lượng)
1. (Danh) Số chín.2. (Danh) Họ “Cửu”.3. (Tính) Rất nhiều, muôn vàn. ◎Như: “cửu tiêu vân ngoại” 九霄雲外 ngoài chín tầng mây (nơi rất cao trong bầu trời), “cửu tuyền chi hạ” 九泉之下 dưới tận nơi chín suối, “cửu ngưu nhất mao” 九牛一毛 chín bò một sợi lông, ý nói phần cực nhỏ ở trong số lượng cực lớn thì không đáng kể hay có ảnh hưởng gì cả.4. (Phó) Nhiều lần, đa số. ◎Như: “cửu tử nhất sanh” 九死一生 chết chín phần sống một phần (ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, gian truân). ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tuy cửu tử kì do vị hối” 雖九死其猶未悔 (Li tao 離騷) Dù có bao nhiêu gian nan nguy hiểm vẫn không hối hận.5. Một âm là “cưu”. (Động) Họp. § Thông “cưu” 鳩, “củ” 糾. ◇Luận Ngữ 論語: “Hoàn Công cửu hợp chư hầu, bất dĩ binh xa, Quản Trọng chi lực dã” 桓公九合諸侯, 不以兵車, 管仲之力也 (Hiến vấn 憲問) Hoàn Công chín lần họp chư hầu mà không phải dùng võ lực, đó là tài sức của Quản Trọng.
① Chín, tên số đếm.② Một âm là cưu 九 họp, như Hoàn Công cưu hợp chư hầu 桓公九合諸侯 vua Hoàn Công tụ họp các chư hầu, cùng nghĩa với chữ củ 紏.

Xem thêm: Thuốc Bảo Xuân Giá Bao Nhiêu ? Công Dụng & Cách Dùng Viên Uống Bảo Xuân Gold Giá Bao Nhiêu

① Chín: 七加二等於九 Bảy cộng với hai là chín; ② Nhiều lần hoặc số nhiều: 九宵 Chín tầng mây; 九泉 Chín suối; 雖九死其猶未悔 Cho dù có chết đi nhiều lần vẫn không hối hận (Khuất Nguyên: Li tao).

cửu bản dương trường 九坂羊腸 • cửu chân 九真 • cửu châu 九州 • cửu chương 九章 • cửu chương toán pháp 九章算法 • cửu cù 九衢 • cửu đỉnh 九鼎 • cửu đông 九冬 • cửu hồi trường 九迴腸 • cửu khanh 九卿 • cửu lễ 九禮 • cửu long 九龍 • cửu lưu 九流 • cửu lưu 九留 • cửu ngũ 九五 • cửu ngũ chi tôn 九五之尊 • cửu nguyên 九原 • cửu nguyệt 九月 • cửu nhật 九日 • cửu như 九如 • cửu phẩm 九品 • cửu quân 九軍 • cửu thập 九十 • cửu thế chi cừu 九世之仇 • cửu thiên 九天 • cửu thiên huyền nữ 九天玄女 • cửu tiêu 九霄 • cửu tộc 九族 • cửu tông 九嵕 • cửu trùng 九重 • cửu tuyền 九泉 • cửu tự 九字 • cửu tư 九思 • cửu tử 九死 • cửu tử nhất sinh 九死一生 • cửu u 九幽 • cửu uyên 九淵 • quỳnh uyển cửu ca 瓊苑九歌 • tam hoè cửu cức 三槐九棘 • thập thanh cửu trọc 十清九濁 • trùng cửu 重九
• Hoạ Hương Sơn Mộng Sơn đình tương lan chế sinh vãn từ nguyên vận – 和香山梦山亭湘籣製生輓詞原韻 (Trần Đình Túc)• Lan Đình tập tự – 蘭亭集序 (Vương Hy Chi)• Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý – 臨邑舍弟書至苦雨黃河泛溢堤防之患簿領所憂因寄此詩用寬其意 (Đỗ Phủ)• Ngẫu thư phiến diện – 偶書扇面 (Văn Ngạn Bác)• Quy viên điền cư kỳ 1 – 歸園田居其一 (Đào Tiềm)• Tạ Triệu Sinh Huệ thược dược – 謝趙生惠芍葯 (Trần Sư Đạo)• Thu dạ hoài ngâm – 秋夜懷吟 (Kỳ Đồng)• Tống Trịnh thập bát Kiền biếm vi Thai Châu tư hộ, thương kỳ lâm lão hãm tặc chi cố, khuyết vi diện biệt, tình hiện ư thi – 送鄭十八虔貶台州司戶傷其臨老陷賊之故闕為面別情見於詩 (Đỗ Phủ)• Trường tương tư (II) – 長相思 (Bạch Cư Dị)• Tử cúc – 紫菊 (Tề Bạch Thạch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button