Chu đáo tiếng anh là gì

His very thoroughness prompts reflections of what still remains hazy, either through poor documentation or laông xã of scholarly interest.

Bạn đang xem: Chu đáo tiếng anh là gì

Although the book is aimed at a general readership, each play is covered with a thoroughness that will make it useful lớn academics.
Nonetheless, the amount of information recovered & the thoroughness with which the remains were analyzed và published surpassed that of any prior shaft tomb retìm kiếm.
Its constant theoretical negotiations và the highly detailed movie analyses do not always support clear reading, but the thoroughness is very convincing.
The richness, thoroughness, depth, và breadth of its scope and sequence are nothing short of breathtaking.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên xachtaynhat.store xachtaynhat.store hoặc của xachtaynhat.store University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

khổng lồ prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving khổng lồ the opposing side an advantage that they have demanded

Về bài toán này

Xem thêm: Cách Làm Chè Củ Năng Ngon Giải Nhiệt Mùa Hè Nóng Bức, 7 Cách Nấu Chè Củ Năng Thanh Mát

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xachtaynhat.store English xachtaynhat.store University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message